NÄR EN SKADA I FASTIGHETEN INTRÄFFAR

Om du får en skada i er bostad som skall regleras via föreningens försäkringsbolag samt det så kallade bostadsrättstillägget. 

Anmäl först via felanmälan 0771-860 860 sen skall ni även anmäla skadan till försäkringsbolaget via länken nedan.

http://www.rbforsakring.se/ovriga/vid_skada/skadeanmalan/

Förebyggande information och annan mycket viktig information finner ni här:   
http://www.proinova.se/proaktivonline/handboken/index.php
http://www.proinova.se/proaktivonline/

Copyright Malmöhus 25