Besöksparkering 30-dagars biljett till rabatterat pris.
För att kunna stå på besöksparkeringen och betala för en 30-dagars biljett till rabatterat pris ( 300kr ) så måste man ha ett ”Parkeringskort” i rutan tillsammans med den betalda biljetten. 

För att kunna erhålla ett parkeringskort skall bilen som står där vara registrerad på er adress i området, alternativt om det är en firmabil skall man få ett intyg från företaget att bilen är kopplad till er adress på området.
För att beställa ett parkeringskort mailar ni vilket registreringsnummer som skall parkera med ett parkeringskort samt ert registreringsbevis eller intyg från arbetsgivare.  Obs det är viktigt att ni erlägger avgiften till Aimopark, det räcker inte att bara ha parkeringskortet i bilen.
Missar ni något av dessa kommer ni få böter.  Betalar ni avgiften per timme behövs inget parkeringskort.
Maila registreringsbevis eller intyg samt era kontaktuppgifter och lägenhetsnummer till styrelse@mhus25.se 


Följande regelverk gäller för parkering och garage i föreningen.
 • Garage och parkeringsplats är enbart till för personbilar, mopedbilar och mindre skåpbilar som får plats i garage eller på parkeringsplats.

 • Bilen måste vara registrerad på person boende på adress i föreningen för att erhålla garage eller parkeringsplats.

 • Behövs parkeringsplats för firmabil, krävs intyg från arbetsgivaren att ni är förare och då behöver inte bilen vara registrerad på boenden.

 • Har man EN bil får man endast EN plats, antingen ett garage eller en parkeringsplats.

 • Har man mer än en bil kan man ha max två platser, antingen två parkeringsplatser eller ett garage samt en parkeringsplats (aldrig två garage).

 • Garagen får inte användas som förråd enligt gällande brandregler.

 • Det är inte tillåtet att meka eller tvätta sin bil (helt eller delvis) i eller i anslutning till garage och parkeringsplats.
  Däckbyte är undantaget. 

 • Det är inte möjligt att få parkeringsplats för lastbil, husbil, husvagn eller släp.

 • Bilen måste få plats inom parkeringsplatsens markering. Är bilen för stor kommer platsen sägas upp.

 • Föreningen kan i dagsläget inte erbjuda laddning till elbilar.

 • Det är förbjudet att använda el i garagen.

 • Ny installation av elektriska garageportar är inte tillåtet.

 • Nyinflyttade får förtur i kölista för att få en första plats.

 • Garageporten måste vara stängd och låst, även om man ska på ett kort ärende. Vid upprepade tillfällen där man låter garageporten stå öppen kommer garaget att sägas upp.
ANSÖKAN

Fyll i formuläret nedan för att ansöka om garage, parkeringsplats eller MC-plats.

För att vi skall kunna hantera er ansökan måste den vara komplett. Saknas någon av de begärda handlingarna eller uppgifterna är felaktiga kommer er ansökan inte kunna färdigbehandlas. 

Är det en firmabil krävs ett intyg från arbetsgivaren där det tydligt framgår att ni kör bilen med det registreringsnummer ni anger. 

När ni ansökt måste ni maila in en kopia på ert registreringsbevis, se adress nedan.  Om ni inte skickar in registreringsbevis kommer er ansökan inte kunna färdigbehandlas. 

UPPSÄGNING
Uppsägning av garage och p-plats skickas in via e-post.  Det är 3 månaders uppsägningstid på kontrakten. 
Flyttar ni från föreningen, sägs garage/p-plats upp automatiskt i samband med överlåtelsen av lägenheten och då behövs alltså ingen separat uppsägning skickas in. 

Kompletterande handlingar till ansökan samt uppsägningar skickar ni till Riksbyggen på följande
e-postadress:  hyresadminsodraskane@riksbyggen.se


Har ni övriga frågor kring parkeringar kontakta Riksbyggen
Telefontider
Måndag - torsdag 08:00 - 10:00 samt 13:00 - 15:00
Fredag   08:00 - 10:00 

Tel: 040-59 71 32

Ansökan Parkering / Garage Malmöhus 25

Jag önskar att hyra.
Välj en av följande

Copyright Malmöhus 25