Fritidsaktiviteter

Sommar i Lindängsparken 2023. Se program ovan. 

Det saknas för närvarande gemensamma fritidsaktiviteter. 
Har du någon idé och förslag på vad som ska göras, hör gärna av dig till styrelsen!

Gör ni redan något tillsammans och gärna ser att fler deltar?  Skicka informationen  till Monika så skriver vi in det här på hemsidan. 


Copyright Malmöhus 25