Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller företag, myndigheter, organisationer och även bostadsrättsföreningar som hanterar personuppgifter.

GDPR ökar skyddet för dina data och din personliga information. För att läsa mer om dataskyddsförordningen kan du besöka https://www.datainspektionen.se/

BRF Malmöhus 25 är en bostadsrättsförening och hanterar därmed bland annat sina medlemmars personuppgifter, nedan följer en beskrivning av de uppgifter som hanteras och i vilket syfte.

Boendehantering:

Medlemsregister och lägenhetsförteckning för att bland annat kunna hantera avier (avgifts och hyres) samt elavtal. Dessa register hanteras antingen lokalt hos BRF Malmöhus 25 eller hos Riksbyggen.

Fastighetshantering:

Fastighets och medlemsregister för att bland annat kunna hantera erforderlig fastighetsskötsel, felanmälan från boende, serviceåtaganden, taggsystem, tvättbokningssystem samt övriga former av arbeten på mark och fastigheter. Dessa register hanteras antingen lokalt hos BRF Malmöhus 25 eller hos Riksbyggen.

Övriga register:

Register för exempelvis stämmoprotokoll, styrelseprotokoll, skrivelser mm. Registren hålls bland annat för att uppfylla föreningens lagstadgade krav att bevara protokoll, för att kunna svara på medlemmars frågor eller liknande aktiviteter. Dessa register hanteras antingen lokalt hos BRF Malmöhus 25 eller hos Riksbyggen.

Har du frågor kring föreningens hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta Styrelsen.

Förfrågan om utdrag görs till Brf Malmöhus 25 och / eller till Riksbyggen.

Copyright Malmöhus 25