Vad är en bostadsrättsförening?

Att äga en bostadsrätt innebär att du äger rätten att bo i bostaden. Själva huset ägs av bostadsrättsföreningen som du är en del av. Föreningen drivs av en styrelse som väljs på årsstämman. Styrelsen har i uppdrag att förvalta föreningen, men alla boende har gemensamt ansvar för att boendet blir så trivsamt och bra som möjligt. 

Som boende i en bostadsrätt ansvarar du bland annat för bostadens golv, väggar och tak. Det är du som själv reparerar eller byter ut vitvaror som går sönder. Däremot har du inte ansvar för saker utanför lägenheten exempel yttertak, fasad och lekplats. Kostnader för underhåll, reparationer på det gemensamma såsom fastigheten, gårdar, lekplatser etc drabbar hela föreningen genom avgiften. Med andra ord så tjänar alla som bor i föreningen på att alla är aktsamma om det som är föreningens. Ser du något som är trasigt, skriv en felanmälan så felet kan åtgärdas. 
Mer information om vem som ansvarar för vad i föreningen finns under fliken dokument

Föreningen har trivselregler som hjälper dig att göra rätt. Du har fått dessa vid inflyttningen, men de finns även här på hemsidan under fliken dokument

Vill du lära dig mer om din boendeform ? Gå in på www.riksbyggen.se så hittar du mer information. 

 
 
 

Copyright Malmöhus 25