Efter stämman 2024-02-28 ser föreningens förtroendevalda ut enligt följande.

Ordförande                 Marie Nielsén                     marien@mhus25.se
Vice ordförande       Håkan Axelsson                hakan@mhus25.se
Sekreterare                Monika Göl                          monika@mhus25.se
Ledamot                       Vakant

Suppleant                    Yvonne Eklund                  yvonne@mhus25.se
Suppleant                    Marie Strid                          maries@mhus25.se
Suppleant                    Anne Gall                             anne@mhus25.se

Intern Revisor              Angela Roos  
Revisor suppleant     Roul Roulsson

Valberedningen
Mansoor Movahedi                Tenoratan 13
Forozan Yasaei                          Tenorgatan 13

Riksbyggen representanter 
Förvaltare                                              Anneli Linfeldt          040-32 30 33      anneli.linfeldt@riksbyggen.se
Ekonom                                                  Anne Friberg             040-32 30 64      anne.friberg@riksbyggen.se

Copyright Malmöhus 25