Efter stämman 2023-02-16 ser föreningens förtroendevalda ut enligt följande.

Ordförande                 Marie Nielsén                     marien@mhus25.se
Vice ordförande       Håkan Axelsson                hakan@mhus25.se
Sekreterare                Monika Göl                          monika@mhus25.se
Ledamot                       Leif Jönsson                       leif@mhus25.se

Suppleant                    Yvonne Eklund                  yvonne@mhus25.se
Suppleant                    Marie Strid                          maries@mhus25.se
Suppleant                    Anne Gall                             anne@mhus25.se

Intern Revisor              Angela Roos  
Revisor suppleant     Roul Roulsson

Valberedningen
Mansoor Movahedi                Tenoratan 13
Widad Dezayi                            Tenorgatan 9

Riksbyggen representanter 
Förvaltare                                              Anneli Linfeldt          040-32 30 33      anneli.linfeldt@riksbyggen.se
Ekonom                                                  Anne Friberg             040-32 30 64      anne.friberg@riksbyggen.se

Parkering och garage sköter Riksbyggen: mail till: Lotta.Naumburg@riksbyggen.se alternativt telefon: 040-323038
Copyright Malmöhus 25